2006/07:63

   
   

råd

men.

   
     
       
       
       
   
   
         
     
     
       
       
     
       
       
         
         
       
         
         
         
     
         
         
         
       
       
   
   
   
         
         
         
           
           
         
           
           
         
       
       
       
       
       
       
     
       
       
       
   
     
     
     
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
         
       
     
     
     
     
       
       
       
     
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     

försvarsunderrättelseverksamhet

svarsunderrättelseverksamhetens inriktning.

regeringen

ten.

stämmer.

försvarsunderrättelseverksamhet.

     
   
     
   
   
   
   
   
     
     
     
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

telseverksamhet

sisk

gångsbalken.

ternationella

     
     

kommunikation

delse.

   

inte

   
 
   
   
   
   
   

mål.

mål,

telseverksamhet.

(1980:100)

år.

     

krishanteringen.

hällets

stem.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

försvarsunderrättelseverksamhetens

la

brottsförebyggande

rättelseverksamhet.

fortsatt

     

ten.

skall

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

mål.

ten

dande

ter.

svarsutskott.

spaning.

ternas

med

tjänster.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

till

telekommunikationer.

portionalitetsprincipen.

vändiga.

ingsförmåga.

verksamheten

243)

och

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
   
   
   
   
   
   
   

ganisation.

traditionella.

tiska

telseverksamhet

korthet

derrättelseverksamheten.

verksamheter

förhållanden.

gränsdragning.

Säkerhetspolisens

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

tiv.

hetspolitiska

av

ansvarsområden.

digheter.

någon

myndigheters

rebyggande

de

samverkan.

rättelseverksamhet.

om

de

verksamhet.

samhet

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

har

tive

verksamhet.

samhällsviktiga

ende

verksamheten

geringen

detta

inom

information.

hällsintressen

   

bedriver

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

regleras.

re.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
   
   
   
   
   
   
   
 

sen.

de.

åskådning.

utsträckning

ningen.

     

vet)

ende

sonuppgiftsbehandling.

     

jämförelse.

ring.

strategiska

het.

utländska

munikationsnät.

telseverksamhet.

fattas.

spaning.

nämnden.

personliga

för

större

språk.

inhämtas.

driva

närmare

porteringsbestämmelsen.

tivet.

ten.

signalerna.

röjs.

het.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

följande.

postadresser.

ningen.

person.

domstol

prövning.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

vändas.

inhämtningstradition.

formning.

för

snitt.

regering.

het.

de.

och

ningsresursen.

snitt

inriktande

avsnitt

ger.

let

gångsbalken.

hövs

dennes

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

syfte

garanteras.

skilt

förstöras.

dana

störas.

underrättelseverksamheten.

handlingen

brott

04)

sett.

tronisk

ventionen.

sådan

telsenämnd.

severksamhet

används,

aktuella

uppgifter.

samheten

stånd.

sådan

ökar.

samheten.

skilda

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

sjuttio

meddelarfriheten.

dioanstalt.

säkerhetstjänst.

manhang.

ten.

närstående.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

delarfriheten.

     
       
       
       
       
         
       
       
       
     
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
     
   
     
   
   
   
   
       
     
     
       
       
       
       
       
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
       

digheten.

fortsatta

kommunikation.

aktuella

nader.

skyldigheter.

myndighetens

fektiva

avsnitt

graderad.

avsnitt)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

försvarsunderrättelseverksamhet

samheten.

stycket.

stämmelser.

samhällsviktiga

telseverksamhet

   
   
   
 

avsnitt

spaningen.

två

till

7.3.4)

regeringsformen.

nar.

hemska

en.

das.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

elektronisk

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

av

(1980:100)

aktuell

sationerna.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

försvarsunderrättelseverksamhet

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ning.

bete.

den.

kespolitiska

brottsförebyggande

hållandena.

   
   

verksamheten:

säkerhetssamarbete.

remissinstanser

samheten.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

derrättelseverksamhet

svarsunderrättelseverksamhetens inriktning.

regeringen

internationellt

landen.

ten.

stämmer.

särskilda

försvarsunderrättelseverksamhet.

         
         
         
     
     
     
     
     
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Bilaga

spaning.

för

samhet.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   

Bilaga

kommunikation

kommunikation

delse.

samverkanspunkter.

om

telseverksamhet.

fall

retess

år.

ra

   
 
 

underrättelseverksamhet

svarsunderrättelseverksamhetens inriktning.

regeringen

internationellt

landen.

ten.

stämmer.

försvarsunderrättelseverksamhet.

         
         
   
     
   
   
   
   
   
         
         
     
   
   
   
   
   
       
     
   
   
   
   
   
   
     
         
         
   
   
         

verksamhet

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   

gångsbalken.

ternationella

nisk

kommunikation

delse.

   
   
 
   
   

Bilaga

år.

samhet,

Ström.

kerhetsorgan.

ningsärendet

ling.

gits.

rådsremissen

gränsning

regeringen.

missbruk.

medför.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

reglering.

rättelseverksamhet