Effektivare bevisupptagning inom EU

Proposition 2021/22:142

Regeringens proposition 2021/22:142

Effektivare bevisupptagning inom EU

Prop.

2021/22:142

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 mars 2022

Magdalena Andersson

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I november 2020 antogs en omarbetad
EU-förordning
om samarbetet kring bevisupptagning på civilrättens område. Det huvudsakliga syftet med omarbetningen har varit att effektivisera samarbetet genom att digitalisera förfarandet i så stor utsträckning som möjligt. Ändringarna i den omarbetade förordningen innebär bl.a. att all kommunikation mellan medlemsstaterna ska ske elektroniskt via ett decentraliserat
it-system.
När muntlig bevisning ska tas upp direkt av den ansökande medlemsstaten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2022-03-15 Bordlagd: 2022-03-15 Hänvisad: 2022-03-16 Motionstid slutar: 2022-03-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)