Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning

Proposition 2021/22:159

Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning

Regeringens proposition 2021/22:159

Dimensionering av gymnasial utbildning för

Prop.

bättre kompetensförsörjning

2021/22:159

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 2022

Magdalena Andersson

Anna Ekström (Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag som syftar till att underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och att förbättra kompetens- försörjningen till välfärd och näringsliv. Regeringen föreslår bl.a. att

•arbetsmarknadens behov ska få betydelse vid planering och dimen- sionering av vissa utbildningar inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning (komvux)

•kommunerna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2022-03-22 Bordlagd: 2022-03-22 Hänvisad: 2022-03-23 Motionstid slutar: 2022-04-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (5)
Följdmotioner (6)