Budgetpropositionen för 2022 - Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget

Proposition 2021/22:1

Ålderspensionssystemet vid sidan av

statens budget

1

Prop. 2021/22:1 Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget

Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget

Innehållsförteckning

1 Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget...................................................

3

1.1

Omfattning .............................................................................................................

3

1.2

Ålderspensionssystemet – nu och i framtiden ..................................................

3

1.2.1 Ett hållbart pensionssystem som ska bli bättre ..................................

3

1.2.2 Ett hållbart och längre arbetsliv är väsentligt för pensionerna

och pensionssystemet .............................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (29)