Budgetpropositionen för 2022 - Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Proposition 2021/22:1

Utgiftsområde 7

Internationellt bistånd

1

Prop. 2021/22:1 Utgiftsområde 7

Utgiftsområde 7 – Internationellt bistånd

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................................

3

2

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.........................................................................

4

2.1

Utgiftsområdets omfattning.................................................................................

4

2.1.1 Biståndsramen..........................................................................................

4

2.2

Utgiftsutveckling....................................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (29)