Budgetpropositionen för 2022 - Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Proposition 2021/22:1

Utgiftsområde 6

Försvar och samhällets

krisberedskap

1

Prop. 2021/22:1 Utgiftsområde 6

Utgiftsområde 6 – Försvar och samhällets krisberedskap

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................................

5

2 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap..............................................

7

2.1

Utgiftsområdets omfattning.................................................................................

7

2.2

Utgiftsutveckling....................................................................................................

8

2.3

Mål för utgiftsområdet..........................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (29)