Budgetpropositionen för 2022 - Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Proposition 2021/22:1

Utgiftsområde 5

Internationell samverkan

1

Prop. 2021/22:1 Utgiftsområde 5

Utgiftsområde 5 – Internationell samverkan

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................................

3

2 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan....................................................................

5

2.1

Utgiftsområdets omfattning.................................................................................

5

2.2

Utgiftsutveckling....................................................................................................

5

2.3

Mål för utgiftsområdet..........................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (29)