Budgetpropositionen för 2022 - Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Proposition 2021/22:1

Utgiftsområde 4

Rättsväsendet

1

Prop. 2021/22:1 Utgiftsområde 4

Utgiftsområde 4 – Rättsväsendet

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................................

3

2

Rättsväsendet .....................................................................................................................

5

2.1

Utgiftsområdets omfattning.................................................................................

5

2.2

Utgiftsutveckling....................................................................................................

6

2.3

Mål för utgiftsområdet..........................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (29)