Budgetpropositionen för 2022 - Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Proposition 2021/22:1

prop 2021/22 1 d3

Utgiftsområde 2

Samhällsekonomi och

finansförvaltning

1

Prop. 2021/22:1 Utgiftsområde 2

Utgiftsområde 2 – Samhällsekonomi och finansförvaltning

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................................

5

2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning..........................................

7

2.1

Utgiftsområdets omfattning.................................................................................

7

2.2

Utgiftsutveckling....................................................................................................

8

2.3

Mål för utgiftsområdet..........................................................................................

9

2.3.1

Finansmarknadsområdet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (29)