Budgetpropositionen för 2022 - Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Proposition 2021/22:1

Utgiftsområde 26

Statsskuldsräntor m.m.

1

Prop. 2021/22:1 Utgiftsområde 26

Utgiftsområde 26 – Statsskuldsräntor m.m.

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................................

3

2

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. .....................................................................

5

2.1

Utgiftsområdets omfattning.................................................................................

5

2.2

Utgiftsutveckling....................................................................................................

5

2.3

Mål för utgiftsområdet..........................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (29)