Budgetpropositionen för 2022 - Utgiftsområde 24 Näringsliv

Proposition 2021/22:1

Utgiftsområde 24

Näringsliv

1

Prop. 2021/22:1 Utgiftsområde 24

Utgiftsområde 24 – Näringsliv

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................................

4

2

Näringsliv............................................................................................................................

7

2.1

Utgiftsområdets omfattning.................................................................................

7

2.2

Utgiftsutveckling....................................................................................................

8

2.3

Skatteutgifter ..........................................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (29)