Budgetpropositionen för 2022 - Utgiftsområde 21 Energi

Proposition 2021/22:1

Prop. 2021/22:1 Utgiftsområde 21

Utgiftsområde 21

Energi

1

Prop. 2021/22:1 Utgiftsområde 21

Utgiftsområde 21 – Energi

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................................

3

2

Energi ..................................................................................................................................

4

2.1

Utgiftsområdets omfattning.................................................................................

4

2.2

Utgiftsutveckling....................................................................................................

4

2.3

Skatteutgifter ..........................................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (29)