Budgetpropositionen för 2022 - Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Proposition 2021/22:1

Utgiftsområde 1

Rikets styrelse

1

Prop. 2021/22:1 Utgiftsområde 1

Utgiftsområde 1 – Rikets styrelse

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................................

5

2 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse.......................................................................................

7

2.1

Utgiftsområdets omfattning.................................................................................

7

2.2

Utgiftsutveckling....................................................................................................

7

2.3

Mål för utgiftsområdet..........................................................................................

8
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (29)