Budgetpropositionen för 2022 - Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Proposition 2021/22:1

Utgiftsområde 18

Samhällsplanering,

bostadsförsörjning och byggande

samt konsumentpolitik

1

Prop. 2021/22:1 Utgiftsområde 18

Utgiftsområde 18 – Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................................

5

2

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt

konsumentpolitik...............................................................................................................

7

2.1

Utgiftsområdets omfattning.................................................................................

7

2.2

Utgiftsutveckling....................................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (29)