Budgetpropositionen för 2022 - Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Proposition 2021/22:1

Utgiftsområde 11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

1

Prop. 2021/22:1 Utgiftsområde 11

Utgiftsområde 11 – Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................................

4

2

Lagförslag............................................................................................................................

5

2.1

Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken .......................................

5

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (2020:1241) om ändring i lagen

(2019:646) om ändring i socialförsäkringsbalken .............................................

7

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (2019:646)
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (29)