Budgetproposition 2014 Förslag till statens budget för 2014, Finansplan och skattefrågor, kapitel 1-6

Proposition 2013/14:1

Budgetproposition 2014 Förslag till statens budget för 2014, Finansplan och skattefrågor, kapitel 1-6

Regeringens proposition 2013/14:1

Budgetpropositionen för 2014

Förslag till statens budget för 2014, finansplan och skattefrågor

Regeringens proposition 2013/14:1

Budgetpropositionen för 2014

Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 § regeringsformen budgetpropositionen för 2014.

Stockholm den 12 september 2013

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnar regeringen sitt förslag till statens budget för 2014 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med de specifikationer som fogats till förslaget. Vidare presenteras förslag till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Bordläggning: 2013-09-18 Hänvisning: 2013-09-19 Inlämning: 2014-10-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (239)
Bilagor (29)
Behandlas i betänkande (26)