Budgetpropositionen för 2012 Utgiftsområde 14

Proposition 2011/12:1 UO 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

UO 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Arbetsmarknad och 14 arbetsliv

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 14

Förslag till statens budget för 2012

Arbetsmarknad och arbetsliv

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ....................................................................................

11

2

Arbetsmarknad och arbetsliv...............................................................................

13

2.1

Omfattning............................................................................................

13

2.2

Utgiftsutveckling ..................................................................................

13

2.3

Skatteutgifter.........................................................................................

15

3

Arbetsmarknad
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (39)