Budgetpropositionen för 2012 Bilaga 3

Proposition 2011/12:1 Bil 03 Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män

Bil 03 Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män
Bilaga 3

Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män

PROP. 2011/12:1 BILAGA 3

Bilaga 3

Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män

Innehållsförteckning

Sammanfattning................................................................................................................

7

1

Den ekonomiska jämställdhetspolitikens inriktning och effekter......................

7

1.1

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och

sina egna liv..............................................................................................

7

1.2

Den ambitiösa satsningen på jämställdhetspolitiken fortsätter ...........

8

1.3

Jämställdhet är bra för tillväxten............................................................

9
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (39)