Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 8 Migration

UTGIFTSOMRÅDE 8 Migration
Migration 8

PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 8

Förslag till statsbudget för 2011

Migration

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

7

2

Utgiftsområde 8 Migration....................................................................................

9

2.1

Omfattning..............................................................................................

9

2.2

Utgiftsutveckling ..................................................................................

10

2.3

Mål .........................................................................................................

11

2.4

Resultatredovisning ..............................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.