Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 Försvar och samhällets krisberedskap

UTGIFTSOMRÅDE 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Budgetpropositionen för 2011

Försvar och

6

samhällets krisberedskap

PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 6

Förslag till statsbudget för 2011

Försvar och samhällets krisberedskap

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ....................................................................................

11

2

Utgiftsområde 6 ...................................................................................................

13

2.1

Omfattning ............................................................................................

13

2.2

Utgiftsutveckling ..................................................................................

14

2.3

Ekonomisk styrning m.m .....................................................................

14

3

Försvar

..................................................................................................................

19

3.1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.