Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 5 Internationell samverkan

UTGIFTSOMRÅDE 5 Internationell samverkan
Internationell 5

samverkan

PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 5

Förslag till statsbudget för 2011

Internationell samverkan

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

7

2

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan...........................................................

9

2.1

Omfattning..............................................................................................

9

2.2

Utgiftsutveckling ..................................................................................

10

2.3

Mål .........................................................................................................

11

2.4

Resultatredovisning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.