Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 4 Rättsväsendet

UTGIFTSOMRÅDE 4 Rättsväsendet
Rättsväsendet 4

PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 4

Förslag till statsbudget för 2011

Rättsväsendet

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

7

2

Lagförslag................................................................................................................

9

2.1

Förslag till lag om ändring i lagen (1919:426) om flottning i

allmän flottled .........................................................................................

9

3

Rättsväsendet........................................................................................................

13

3.1

Utgiftsområdets omfattning ................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.