Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 3 Skatt, tull och exekution

UTGIFTSOMRÅDE 3 Skatt, tull och exekution
Skatt, tull och

3

exekution

PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 3

Förslag till statsbudget för 2011

Skatt

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

7

2

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution ...........................................................

9

2.1

Omfattning ..............................................................................................

9

2.2

Utgiftsutveckling ..................................................................................

10

2.3

Mål .........................................................................................................

11

2.4

Politikens inriktning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.