Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 27 Avgiften till Europeiska unionen

UTGIFTSOMRÅDE 27 Avgiften till Europeiska unionen
Avgiften till

27

Europeiska unionen

PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 27

Förslag till statsbudget för 2011

Avgiften till Europeiska unionen

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

5

2

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen............................................

7

2.1

Omfattning..............................................................................................

7

2.2

Utgiftsutveckling ....................................................................................

7

2.3

Mål ...........................................................................................................

8

2.4
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.