Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 26 Statsskuldsräntor m.m.

UTGIFTSOMRÅDE 26 Statsskuldsräntor m.m.
Statsskuldsräntor 26

m.m.

PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 26

Förslag till statsbudget för 2011

Statsskuldsräntor m.m.

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

7

2

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.............................................................

9

3

Räntor på statsskulden.........................................................................................

11

3.1

1:1 Räntor på statsskulden ...................................................................

11

3.2

Statsskuldsräntor...................................................................................

11

3.3

Faktorer som påverkar ränteutgifterna................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.