Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 25 Allmänna bidrag till 25 kommuner

UTGIFTSOMRÅDE 25 Allmänna bidrag till 25 kommuner
Allmänna bidrag till 25 kommuner

PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 25

Förslag till statsbudget för 2011

Allmänna bidrag till kommuner

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

7

2

Allmänna bidrag till kommuner ............................................................................

9

2.1

Omfattning..............................................................................................

9

2.2

Utgiftsutveckling ....................................................................................

9

2.3

Mål .........................................................................................................

10

2.4
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.