Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

UTGIFTSOMRÅDE 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Areella näringar, 23 landsbygd och

livsmedel

PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 23

Förslag till statsbudget för 2011

Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

9

2

Areella näringar, landsbygd och livsmedel..........................................................

13

2.1

Omfattning............................................................................................

13

2.2

Utgiftsutveckling ..................................................................................

15

2.3

Skatteutgifter.........................................................................................

16
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.