Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 Kommunikationer

UTGIFTSOMRÅDE 22 Kommunikationer
Budgetpropositionen för 2011

Kommunikationer 22

PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Förslag till statsbudget för 2011

Kommunikationer

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

9

2

Kommunikationer ................................................................................................

13

2.1

Omfattning............................................................................................

13

2.2

Utgiftsutveckling ..................................................................................

13

2.3

Skatteutgifter.........................................................................................

14

3

Transportpolitik....................................................................................................

15

3.1

Omfattning............................................................................................

15

3.2

Utgiftsutveckling
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.