Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 21 Energi

UTGIFTSOMRÅDE 21 Energi
Energi 21

PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 21

Förslag till statsbudget för 2011

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

7

2

Energi

......................................................................................................................

9

2.1 ..............................................................................................

Omfattning

9

2.2 ..................................................................................

Utgiftsutveckling

10

2.3 .........................................................................................

Skatteutgifter

11

2.4 ..............................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.