Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 20 Allmän miljö- och naturvård

UTGIFTSOMRÅDE 20 Allmän miljö- och naturvård
Allmän miljö- och

20

naturvård

PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 20

Förslag till statsbudget för 2011

Allmän miljö- och naturvård

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

7

2

Allmän miljö- och naturvård .................................................................................

9

2.1

Omfattning..............................................................................................

9

2.2

Utgiftsutveckling ....................................................................................

9

3

Miljöpolitik ...........................................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.