Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

UTGIFTSOMRÅDE 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Budgetpropositionen för 2011

Samhällsekonomi och 2 finansförvaltning

PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 2

Förslag till statsbudget för 2011

Samhällsekonomi och finansförvaltning

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ....................................................................................

11

2

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning ................................

15

2.1

Omfattning............................................................................................

15

2.2

Utgiftsutveckling ..................................................................................

16

2.3

Mål .........................................................................................................

17

2.4

Resultat..................................................................................................

18

2.4.1

Den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.