Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 19 Regional tillväxt

UTGIFTSOMRÅDE 19 Regional tillväxt
Regional tillväxt 19

PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 19

Förslag till statsbudget för 2011

Regional tillväxt

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

7

2

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt .......................................................................

9

2.1

Omfattning..............................................................................................

9

2.2

Utgiftsutveckling ..................................................................................

10

2.3

Skatteutgifter.........................................................................................

11

2.4

Mål .........................................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.