Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 18 Samhälsplanering bostadsförsörjning byggande samt konsumentpolitik

UTGIFTSOMRÅDE 18 Samhälsplanering bostadsförsörjning byggande samt konsumentpolitik
Samhällsplanering, 18 bostadsförsörjning,

byggande samt konsumentpolitik

PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 18

Förslag till statsbudget för 2011

Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

9

2

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt

konsumentpolitik .................................................................................................

11

2.1

Omfattning............................................................................................

11

2.2

Utgiftsutveckling ..................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.