Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 13 Integration och jämställdhet

UTGIFTSOMRÅDE 13 Integration och jämställdhet
Integration och

13

jämställdhet

PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 13

Förslag till statsbudget för 2011

Integration och jämställdhet

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

7

2

Integration och jämställdhet..................................................................................

9

2.1

Omfattning..............................................................................................

9

2.2

Utgiftsutveckling ....................................................................................

9

3

Integration ............................................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.