Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

UTGIFTSOMRÅDE 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Ekonomisk trygghet

12

för familjer och barn

PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 12

Förslag till statsbudget för 2011

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

7

2

Ekonomisk trygghet för familjer och barn...........................................................

9

2.1

Omfattning..............................................................................................

9

2.2

Utgiftsutveckling ....................................................................................

9

2.3

Skatteutgifter.........................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.