Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 Bilaga ÅLDERSPENSIONSSYSTEMET VID SIDAN AV STATSBUDGETEN

Bilaga ÅLDERSPENSIONSSYSTEMET VID SIDAN AV STATSBUDGETEN
Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

PROP. 2010/11:1 ÅLDERSPENSIONSSYSTEMET VID SIDAN AV STATSBUDGETEN

Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

Innehållsförteckning

1

Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten............................................

7

1.1

Omfattning..............................................................................................

7

1.2

Ålderspensionssystemets förvaltning och utveckling ..........................

8

1.3

Fördelningssystemet...............................................................................

8

1.4

Premiepensionssystemet ......................................................................

12

1.5

Administrationskostnader för ålderspensionssystemet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.