Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

UTGIFTSOMRÅDE 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Ekonomisk trygghet 11 vid ålderdom

PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 11

Förslag till statsbudget för 2011

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

7

2

Ekonomisk trygghet vid ålderdom........................................................................

9

2.1

Omfattning..............................................................................................

9

2.2

Utgiftsutveckling ....................................................................................

9

2.3

Mål .........................................................................................................

10

2.4
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.