Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 Bilaga 2 Tabellsamling Makroekonomisk utveckling

Bilaga 2 Tabellsamling Makroekonomisk utveckling
Bilaga 2

Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser

PROP. 2010/11:1 BILAGA 2

Bilaga 2

Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser

Innehållsförteckning

Tabeller till avsnitt 5.1 Global och finansiell ekonomi ........................................

7

Tabeller till avsnitt 5.2 Svensk efterfrågan............................................................

8

Tabeller till avsnitt 5.3 Produktion .....................................................................

11

Tabeller till avsnitt 5.4 Arbetsmarknad och resursutnyttjande .........................

12

Tabeller till avsnitt 5.5 Löner och inflation ........................................................

14

Tabeller till avsnitt 8 Utgifter..............................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.