Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 Bilaga 1 Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster

Bilaga 1 Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster
Bilaga 1

Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster 2011

PROP. 2010/11:1 BILAGA 1

Bilaga 1

Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster 2011

Innehållsförteckning

1

Specifikation av statsbudgetens utgifter för 2011 ................................................

5

2

Specifikation av statsbudgetens inkomster för 2011..........................................

22

3

4

PROP. 2010/11:1 BILAGA 1

1 Specifikation av statsbudgetens utgifter för 2011

I det följande sammanställs statsbudgetens anslag för 2011. Anslagen är fördelade på utgiftsområden. Samtliga anslag är ramanslag.

1000-tal
kronor

1

Rikets styrelse

11 632 895

1

1

2

1

2

3

3

1

4

1

Statschefen

122 183

Kungliga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.