Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 1 BILAGA 1: Förteckning över Sveriges utlandsmyndigheter samt ackrediteringar för de Stockholmsbaserade ambassadörerna

UTGIFTSOMRÅDE 1 BILAGA 1: Förteckning över Sveriges utlandsmyndigheter samt ackrediteringar för de Stockholmsbaserade ambassadörerna
Rikets styrelse

1

Bilaga 1

Förteckning över Sveriges utlandsmyndigheter samt ackrediteringar för de Stockholmsbaserade ambassadörerna

PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 1 BILAGA 1

Bilaga 1

Förteckning över Sveriges utlandsmyndigheter samt ackrediteringar för de Stockholmsbaserade ambassadörerna

Innehållsförteckning

I. Beskickningar......................................................................................................

5

II. Delegationer ......................................................................................................

6

III. Karriärkonsulat ................................................................................................

6

IV. Stockholmsbaserade ambassadörer.................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.