Budgetpropositionen för 2009

Proposition 2008/09:1 UTGIFTSOMRÅDE 25: Allmänna bidrag till kommuner

UTGIFTSOMRÅDE 25: Allmänna bidrag till kommuner
kommuner

avsnitt

2.4)

komma

kvalitet

till

ekonomisk

2003–2007.

behandlingsval.

landstingen.

17

boende.

heter.

fyra

förskolan

under

mätning

2008.

kommunernas

landsting

2008.

resursutnyttjande

kommunala

underlaget.

fallet.

för.

brukarnas

aktörer.

följande:

av

och

ändamål.

forskning.

satsning.

med

och

konsumtionen.

utjämning

utjämning

2008.

2012.

tive

med

och

kommunala

invånare.

Kommunalekonomisk

proposition.

per

statistikansvariga

under

jämförelseprojekt.

området

Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (73)