Budgetpropositionen för 2009

Proposition 2008/09:1 UTGIFTSOMRÅDE 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

UTGIFTSOMRÅDE 14: Arbetsmarknad och arbetsliv
arbetsliv

(avsnitt

2.4),

2.7),

(avsnitt

riksdagen.

redan

kronor

(skr.2007/08:123)

arbetsmarknad.

arbete.

insatserna.

fråga.

3.4.

4.5)

2008/1667/ARM)

aktats.

kats.

och

arbete.

arbetslösa.

medverka.

utvecklingsgarantin.

garantin.

avslutats.

utgiftsområdet.

startsjobb

bosättningsort.

och

riska

politiken

arbetskraft,

sikt,

företag.

arbetslivsområdet.

arbetsmarknaden.

funktionssätt.

arbetslösas

utvecklingsgarantin.

arbetslivsinriktad

tydlig.

bland

arbetskraften.

bland

arbetskraften

uppnås.

startsjobb.

utbetalningar

löshet.

2009.

lösas

garantin.

arbetsförmedlarna.

studiestödssystemet.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (73)