Budgetpropositionen för 2008 Utgiftsområde 9 bilaga 1

Proposition 2007/08:1

Bilaga 1

Sveriges samlade bidrag till FN

PROP. 2007/08:1 UTGIFTSOMRÅDE 5 BILAGA 1

Bilaga 1

Sveriges samlade bidrag till FN

Innehållsförteckning

Sveriges samlade bidrag till FN .............................................................................

5

3

PROP. 2007/08:1 UTGIFTSOMRÅDE 5 BILAGA 1

Tabellförteckning

Tabell 1.1 Sveriges samlade bidrag till FN .......................................................................

5

4

PROP. 2007/08:1 UTGIFTSOMRÅDE 5 BILAGA 1

Sveriges samlade bidrag till FN

Tabell 1.1 Sveriges samlade bidrag till FN

Miljoner kronor

Myndighet

FN-organisation

2004

2005

2006

0/F1

1.

JUSTITIEDEPARTEMENTET

WIPO

1,0

1,0

4,1

O

2.

UTRIKESDEPARTEMENTET

FN:s
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (73)