Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Proposition 2006/07:1

Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Försvar samt

6

beredskap mot sårbarhet

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 6

Förslag till statsbudget för 2007

Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Innehållsförteckning

1TU

UT

FörslagTU

till riksdagsbeslutUT

......................................................................................

9

2TU

UT

UtgiftsområdeTU

6UT ...................................................................................................

11

2TU

.1UT

OmfattningTU

UT............................................................................................

11

2TU

.1.1UT

EnTU ändamålsenlig ...............................................................förvaltningUT

13

2TU

.1.2UT

EnTU
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (34)