Budgetpropositionen för 2007 Utgiftsområde 24 Energi

Proposition 2006/07:1

Energi 21

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 21

Förslag till statsbudget för 2007

Energi

Innehållsförteckning

1TU

UT

FörslagTU

till riksdagsbeslutUT ......................................................................................

9

2TU

UT

LagförslagTU

UT..............................................................................................................

13

2TU

.1UT

FörslagTU

till lag om ändring i lagen (2006:1015) om ändring i lagen

(2003:113) om elcertifikatUT ....................................................................

13

2TU

.2UT

FörslagTU

till lag om ändring i lagen (2006:1016) om ändring i lagen

(2003:113) om elcertifikatUT ....................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (34)