Budgetpropositionen för 2006 Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Proposition 2005/06:1

Invandrare och

8

flyktingar

PROP. 2005/06:1 UTGIFTSOMRÅDE 8

Förslag till statsbudget för 2006

Invandrare och flyktingar

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

7

2

Invandrare och flyktingar ......................................................................................

9

2.1

Omfattning..............................................................................................

9

2.2

Utgiftsutveckling ....................................................................................

9

3

Integrationspolitik................................................................................................

11
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (34)