Budgetproposition 2016 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Proposition 2015/16:1

prop 2015/16 1 d18

Utbildning och

16

universitetsforskning

PROP. 2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Förslag till statens budget för 2016

Utbildning och universitetsforskning

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ....................................................................................

23

2

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning ..................................

29

2.1

Omfattning.......................................................................................

29

2.1.1

Volymer............................................................................................

29

2.1.2

Kostnader .........................................................................................

32

2.1.3

Statliga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (28)