Biobanker inom hälso- och sjukvården m.m.

Proposition 2001/02:44

Regeringens proposition 2001/02:44

Biobanker inom hälso- och sjukvården m.m.

Prop.

2001/02:44

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 29 november 2001.

Lena Hjelm Wallén

Lars Engqvist

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Lagen skall gälla för de biobanker som består av vävnadsprover som tagits och samlats in för ett visst ändamål från patienter eller annan provgivare inom hälso- och sjukvården. Med biobank avses en samling biologiskt material från människa som ordnas och bevaras tills vidare eller för en bestämd tid. Detta innebär att prover som rutinmässigt tas i vården för enskilda patienters vård och behandling och som inte
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2001-12-11 Bordläggning: 2001-12-11 Hänvisning: 2001-12-12 Motionstid slutar: 2002-01-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)