2006/07:80

   
   

arbetslöshetskassorna.

   
     
       
       
   
   
   
         
     
       
       
         
         
         
         
         
       
         
         
         
         
         
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
         
         
         
       
         
         
         
     
       
   
       
         
     
     
     
     
       
       
       
       
         
         
         
         
         
         
     
       
     
     
       
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     

större

   
   
   

begåtts.

denna

     
       
     
       
   
     
   
 

(2007:000)

följande

   

kassorna.

kassorna.

     

redaktionell

(PPM)

sjukbidrag.

funktionshinder)

assistansersättning)

äldreförsörjningsstöd)

arbetsskadeförsäkring)

   

myndigheter.

familjebidrag.

     
   
   
     
   

socialtjänstlagen.

om

särskild

ansökningar.

förmånsslag.

studiemedelsavgifter.

under

följande

kontrollarbete.

återbetalningsskyldighet.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

välfärdssystemen.

välfärdssystemen

förmånsslagen.

förmånsslag.

utvecklas.

en

parentes):

därför

     

sig.

                 
                 
             
             
                 
               
                 
               
             
                 
               
               
               
                 
             
               
                 

och

välfärdssystemen.

granskat.

förmögenhetsöverföring.

underlåtenhet.

omständigheten.

uppställs

månader.

dessa

enligt

     
     

välfärdssystemen.

undersökning.

förbättrade

belopp.

skydd

skatteområdet.

regeringens.

utredningens

kontroll.

oacceptabelt.

   

reglering

regeringens.

sådan

   

principiellt

               
         

utbetalningar.

förhållanden

förmån.

förhållanden.

för

befogat.

uppgiftslämnande.

förhållandena.

   

bestämmelser.

riktade

jämförbara.

lämnats.

sanktionen.

särskilt.

   
   
   
 
 
             
 
 
           
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

dispositionen

fall.

   

enklare

uppsåtliga

situationer.

reglering

lagföring

välfärdsområdet

från

och

trygghetssystem.

Norge.

tillämpningsområde.

lagändringar.

avsnitt

förordning.

särskild

särregleras.

betecknas

lagen.

statligt

rubriceringar.

eller

mutbrott.

avses.

bidragsbrottslag.

     

förordning.

utbetalningen.

tillämpas.

lagstiftningen.

straffskalan.

författningskommentaren.

är

större

bidragsbrott.

alltid

är

förändring.

   
   
   
 

åklagare.

polisanmälan.

har

     

anmälningar.

minska.

Åklagarmyndigheten.

övergångsbestämmelser.

verksamhet.

eller

straffansvar.

uppsåt.

förordning.

5

uppsåt.

ansvarsfriheten.

gjorda

socialförsäkringens

arbetsskadeförsäkring

     

sociala

utredningsåtgärder.

avseenden.

förhållanden.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

svenska

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

trygghetssystemen

   
   
   
   
   
   
   
   

fattas.

socialförsäkringens

   
   

denna

     
       
       
   
     

Handikappförbundens

   
   
   

större

   
   

begåtts.

administration

denna

arbetsskadeförsäkring

   
 
   
 
   
   

Persson.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

begåtts.