Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl.

Proposition 2008/09:182

2008/09:182

slopas.

utomlands

(1999:1229)

angivna

samhet

artister

Sverige,

egenavgifter,

Sverige,

egenavgifter,

expansionsfond,

kapital.

inträffade.

Sverige.

Sverige.

lydelse.

sökanden.

samma

inkomsten.

skattskyldig,

fastighetstaxering,

fastighetstaxeringslagen

aktuella

inkomsterna.

tolvmånadersperiod,

riket;

verksamhet

sökanden.

inte,

finns,

eller

bosatta

ersättningar.

ersättningar.

stycket,

avser

Sverige,

bonus,

inkomstskattelagen

enligt

bonus,

stycket,

aktuella

meddelades.

lag,

inkomsten.

aktuella

(2000:980)

jämställdhetsbonus

Sverige.

Fi2008/4217)

i

beskattningsrätten.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-04-16 Bordläggning: 2009-04-16 Hänvisning: 2009-04-17 Motionstid slutar: 2009-05-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)